Monday, January 12, 2015

एकवार पंखावरुनी

एकवार पंखावरुनी
एकवार पंखावरुनी फिरो तुझा हात
शेवटचे घरटे माझे तुझ्या अंगणात

धरेवरी अवघ्या फिरलो, निळ्या अंतराळी शिरलो कधी उन्हामध्ये न्हालो,कधी चांदण्यात
वने,माळराने,राई,ठायी,ठायी केले स्नेहीतुझ्याविना नव्हते कोणी,आत अंतरात
 
फुलारून पंखे कोणी, तुझ्यापुढे नाचे रानी
तुझ्या मनगटी बसले कुणी भाग्यवंत

मुका बावरा, मी भोळा पडेन का तुझिया डोळा?
मलिनपणे कैसा येऊ, तुझ्या मंदिरात

संगीत - वसंत पवार 
स्वर - सुधीर फडके 
चित्रपट - वरदक्षिणा
गीत - ग. दि. माडगूळकर
कलाकार : रमेश देव

No comments:

Post a Comment

नम्रतेचा महामेरू बहुत जनांसी आधारु 'राहुल द्रविड' - पराग पुजारी

एखाद्या माणसाबद्दलच्या आपल्या मनातल्या आदराला पण एक लिमिट असते. त्या लिमिटच्या बाहेर तो अगदी बियॉन्ड म्हणतात तसा जाऊ लागला की त्याला संत म...