एकवार पंखावरुनी

एकवार पंखावरुनी
एकवार पंखावरुनी फिरो तुझा हात
शेवटचे घरटे माझे तुझ्या अंगणात

धरेवरी अवघ्या फिरलो, निळ्या अंतराळी शिरलो कधी उन्हामध्ये न्हालो,कधी चांदण्यात
वने,माळराने,राई,ठायी,ठायी केले स्नेहीतुझ्याविना नव्हते कोणी,आत अंतरात
 
फुलारून पंखे कोणी, तुझ्यापुढे नाचे रानी
तुझ्या मनगटी बसले कुणी भाग्यवंत

मुका बावरा, मी भोळा पडेन का तुझिया डोळा?
मलिनपणे कैसा येऊ, तुझ्या मंदिरात

संगीत - वसंत पवार 
स्वर - सुधीर फडके 
चित्रपट - वरदक्षिणा
गीत - ग. दि. माडगूळकर
कलाकार : रमेश देव

Comments