जीवनात ही घडी

जीवनात ही घडी

जीवनात ही घडी अशीच राहू दे
रंगविले मी मनात चित्र देखणे

हळूच तुला बघण्याचा छंद आगळा
पाहू दे असेच तुला नित्य हासता

प्रीतीच्या फुलावरी वसंत नाचू दे
आवडले वेडीला स्वप्न खेळणे
स्वप्नातील चांदवा जीवास लाभू दे

लज्जेचा त्याविणका अर्थ वेगळा
स्पशार्तून अंग अंग धूंद होऊ दे

जाऊ दे असाच काळ शब्द झेलता
मिलनात प्रेमगीत धन्य होऊ दे


चित्रपट- कामा पुरता मामा
गीतकार - यशवंत देव
संगीत - यशवंत देव
स्वर - लता मंगेशकर

Comments