Monday, January 12, 2015

जीवनात ही घडी

जीवनात ही घडी

जीवनात ही घडी अशीच राहू दे
रंगविले मी मनात चित्र देखणे

हळूच तुला बघण्याचा छंद आगळा
पाहू दे असेच तुला नित्य हासता

प्रीतीच्या फुलावरी वसंत नाचू दे
आवडले वेडीला स्वप्न खेळणे
स्वप्नातील चांदवा जीवास लाभू दे

लज्जेचा त्याविणका अर्थ वेगळा
स्पशार्तून अंग अंग धूंद होऊ दे

जाऊ दे असाच काळ शब्द झेलता
मिलनात प्रेमगीत धन्य होऊ दे


चित्रपट- कामा पुरता मामा
गीतकार - यशवंत देव
संगीत - यशवंत देव
स्वर - लता मंगेशकर

No comments:

Post a Comment

नन्ही पुजारन - मजाज़ लखनवी

नन्ही पुजारन एक नन्ही मुन्नी सी पुजारन पतली बाहें, पतली गर्दन भोर भये मंदिर आई है आई नहीं है, माँ लायी है वक़्त से पह...