Tuesday, November 6, 2012

देवगडचो हापूस सगळ्या आंब्यांचो बापूस - पु. ल. देशपांडे

काही वर्षांपूर्वी देवगडकरांनी देवगडचे हापूस पु. लं. ना भेट म्हणून पाठवले होते. पहिला आंबा खाल्ल्यानंतर पु.लं.नी लगेच त्यांचे आभार ज्या पत्रातून व्यक्त केले ते हे पत्र.


मूळ स्रोत - http://devgadmango.com/blog/?p=122

No comments:

Post a Comment

हीच अमुची प्रार्थना

हीच अमुची प्रार्थना हीच अमुची प्रार्थना अन् हेच अमुचे मागणे माणसाने माणसाशी माणसासम वागणे भोवताली दाटला अंधार दुःखाचा जरी, सूर्...